Telefonos megrendelések: hétfő-péntek: 8-16 óráig 061 445 2211

3D Chili

Üzleti feltételek

Üzemeltető: nextPHARM sp. z o.o. sp. k.,
ul. Chełmońskiego 8/4
60-754 Poznan,
Adószám: PL 7792492406,
Cégjegyzékszám: 380670335

Kapcsolat:
tel. sz.: 614452211
e-mail: info@3dchili.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A nextPHARM sp. z o.o. sp. k. (Kft) gazdasági társaság, Poznan székhellyel (a továbbiakban csak „eladó“) ezen üzleti feltételei (a továbbiakban csak „üzleti feltételek“), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban csak „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban csak „Elkertv.”) rendelkezéseivel összhangban szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban csak „vásárló”) között, az eladó internetes üzlete által megkötött adásvételi szerződés alapján vagy ezzel kapcsolatban (a továbbiakban csak „adásvételi szerződés”) alakultak ki. Az internetes üzlet az eladó által van üzemeltetve, a www.3dchili.hu internetes címen elhelyezett honlapon (a továbbiakban csak „honlap”), mégpedig a honlap webes felülete által (a továbbiakban csak az „üzlet webes felülete”).

1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vásárlás szándékával rendelkező személy, egy jogi személy, esetleg olyan személy, amely a termék megrendelésénél a vállalkozási tevékenységének, vagy a foglalkozása független teljesítésének a keretein belül jár el.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekben, az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződésben megállapodott eltérő rendelkezések, elsőbbséget élveznek az üzleti feltételekben meghatározott rendelkezésekkel szemben.

1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései, az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven kerülnek kiállításra. Az adásvételi szerződést magyar nyelven lehet megkötni.

1.5. Az üzleti feltételek hangzását az eladó változtathatja vagy kiegészítheti. Ezen rendelkezéssel nincsenek érintve a jogok és kötelezettségek, amelyek az üzleti feltételek előző hangzásának az érvényességi időtartama alatt alakultak ki.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. Az üzlet webes felülete lehetővé teszi a vásárló számára a termékek regisztráció nélküli megrendelését, közvetlen az üzlet webes felületéről.

2.2. A termék megrendelésénél, a vásárló köteles minden adat helyes és valós feltüntetésére. A termékek megrendelésénél, a vásárló által feltüntetett adatok, helyesen megadott adatoknak tekintettek.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az üzlet webes felületén elhelyezett termékek minden bemutatása tájékoztató jellegű és az eladó nem köteles ezen termékkel kapcsolatban az adásvételi szerződés megkötésére.

3.2. Az üzlet webes felülete információkat tartalmaz a termékekről, beleértve az egyes termékek árainak a feltüntetését is. A termékek ára áfával és minden kapcsolatos illetékkel együtt kerül feltüntetésre. A termékek árai érvényben maradnak mindaddig, amíg az üzlet webes felületén megjelenítésre kerülnek. Ezen rendelkezéssel nincs korlátozva a vásárló lehetősége az adásvételi szerződés megkötésére, egyénileg megállapodott feltételek mellett.

3.3. Az üzlet webes felülete szintén információkat tartalmaz a termék csomagolásával és beszállításával kapcsolatos költségekről. A webes felületen feltüntetett termékek beszállításával és csomagolásával kapcsolatos költségek, kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a termék Magyarország területén belül, esetleg további feltüntetett országokban kerül kézbesítésre.

3.4. A termékek megrendeléséhez a vásárló kitölti az üzlet webes felületén található megrendelési nyomtatványt. A megrendelési nyomtatvány információkat tartalmaz, főleg:

3.4.1. a megrendelt termékről (a megrendelt terméket a vásárló az üzlet webes felületén található elektronikus bevásárlókosárba „helyezi”),

3.4.2. a termék vételárának a megtérítési módjáról, adatokat a megrendelt termék igényelt kézbesítési módjáról és 

3.4.3. információkat a termék beszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen csak „megrendelés”).

3.5. A megrendelés eladó számára történő elküldése előtt, a vásárlónak lehetősége van a megrendelésben helyezett adatok ellenőrzésére és változtatására, tekintettel a hibákra, amelyek a vásárló általi adatbevitel során alakulhattak ki. A megrendelésben feltüntetett adatok, az eladó által helyesnek tekintettek.

3.6. A vásárló a megrendelést az eladó számára a „MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE” gombra kattintva küldheti el.

3.7. Az eladó, a megrendelés beérkezése után, ezt halogatás nélkül megerősíti a vásárló számára, mégpedig elektronikus postai úton, a vásárló megrendelésben feltüntetett elektronikus postacímére (a továbbiakban csak „vásárló elektronikus postacíme”).

3.8. Az eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (termék mennyisége, vételár magassága, feltételezett szállítási költségek) igényelni a vásárlótól a megrendelés további megerősítését (például írásban vagy telefonon).

3.9. Az adásvételi szerződés javaslatának, megrendelés formájában tizenöt napos érvényessége van.

3.10. A szerződéses kapcsolat az eladó és a vásárló között, a fogadott megrendelés megerősítésével (elfogadásával) jön létre, amely az eladó által a vásárló számára, elektronikus postai úton kerül elküldésre, mégpedig a vásárló elektronikus postacímére.

3.11. Abban az esetben, ha bármely a megrendelésben feltüntetett követelményt az eladó nem tudja teljesíteni, elküldi a vásárló elektronikus postacímére a megváltoztatott ajánlatát, a megrendelés lehetséges változatainak a feltüntetésével és kikéri a vásárló álláspontját.

3.12. Megváltoztatott ajánlatnak az adásvételi szerződés új javaslata tekintett és az adásvételi szerződés ebben az esetben a vásárló elektronikus postai úton történő elfogadásával kerül megkötésre.

3.13. A vásárló az adásvételi szerződés megkötésénél, egyetért a távolsági kommunikációs eszközök használatával. A vásárló, a távolsági kommunikáció használatával kapcsolatos költségeket, amelyeket ezen adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban alkalmaz (internetes csatlakozás költségei, telefonhívások költségei) önmaga téríti meg, miközben ezen költségek nem térnek el az alapdíjaktól.

4. A TERMÉK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A termék árát és a termék beszállításával kapcsolatos esetleges költségeket, az adásvételi szerződés alapján a vásárló az eladó számára, a következő módon térítheti meg:

  • készpénzben utánvételre, a vásárló által a megrendelésben meghatározott helyen;
  • készpénzmentesen a PayU és PayPal fizetési rendszerek által;
  • készpénzmentesen fizetési kártyával;

4.2. Az eladó nem igényel a vásárlótól előleget, vagy egyéb hasonló befizetést. Ezzel nincs érintve az üzleti feltételek 4.5 cikkelyének a rendelkezése, tekintettel az áru vételárának az előzetes megtérítési kötelezettségére.

4.3. A készpénzes vagy utánvételre történő kifizetés esetén, a vételár a termék átvételekor fizetendő. A készpénzmentes kifizetés esetén, a vételár 7 napon belül fizetendő az adásvételi szerződés megkötésétől számolva.

4.4. Készpénzmentes kifizetés esetén, a vásárló köteles az áru vételárának a megtérítésére, együtt a fizetés változó szimbólumának a feltüntetésével. Készpénzmentes fizetés esetén, a vásárló vételár -térítési kötelezettsége, az adott összeg eladó számlájára történő jóváírása pillanatában van teljesítve.

4.5. Az eladó jogosult, főleg abban az esetben, ha a vásárló részéről nem kerül sor a megrendelés további megerősítésére (3.13 cikkely), igényelni a teljes vételár megtérítését, még az áru vásárlónak történő elküldése előtt.

4.6. Az eladó által, az áruból nyújtott esetleges árkedvezményeket, nem lehet kölcsönösen kombinálni.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1 A vásárló összhangban a 45/2014 (II.26) sz. Kormányrendelet 20§ (2) bekezdés b) pontjával, jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni, mégpedig tizennégy (14) napon belül az áru átvételétől számolva. Az adásvételi szerződéstől való visszalépést, szükséges az eladó számára, az előző mondatban feltüntetett határidőn belül elküldeni, mégpedig az eladó e-mail címére, miközben szükséges a teljes név, cím és azon számlaszám feltüntetése, amelyre a vásárló a pénzeszközök visszaküldését igényli.

5.2 A szerződéstől való elállás kizárólag akkor lesz elfogadva, ha a termék nem semmisült meg, vagy nem lett másképp károsítva – tehát eredeti csomagolásban van és nem mutatja a felhasználás jeleit. Az áru visszaküldésének a költségeit és kockázatát a vásárló viseli. Az árut szükséges visszaküldeni a megállapodott címre, mégpedig 14 napos határidőn belül a szerződéstől való visszalépéstől számolva.

5.3. Az áru értékének a visszatérítését garantáljuk. Az pénzösszeget a vásárló átutalással, a bankszámláján kapja meg. Ilyen esetben, az áruküldéssel kapcsolatos költségek nem kerülnek visszatérítésre.

5.4. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vásárló egy mintát alkalmazhat, amelyet ITT talál meg.

6. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS BESZÁLLÍTÁSA

6.1. Abban az esetben, ha a szállítás módja a vásárló különleges igénye alapján van meghatározva, a vásárló felelős az ilyen szállítási móddal kapcsolatos kockázatokért és esetleges többletköltségekért is.

6.2. Ha az eladó, az adásvételi szerződés alapján köteles az áru, a vásárló által, megrendelésben meghatározott beszállítási helyre történő kézbesítésére, a vásárló köteles az áru beszállításakor történő átvételére.

6.3. Abban az esetben, ha a vásárló hibájából szükséges az áru ismételt vagy más típusú kézbesítése, mint ahogy az a megrendelésben feltüntetésre került, a vásárló köteles a termék ismételt, ill. más típusú kézbesítésével kapcsolatos költségek megtérítésére. 

6.4. Az áru szállítótól történő átvételénél, a vásárló köteles a csomagolás sértetlenségének az ellenőrzésére és bármilyen meghibásodás esetén, erről halogatás nélkül tájékoztatni a szállítót. A csomagolás olyan károsodása esetén, amely jogosulatlan behatolásra utal, a vásárló nem köteles a küldemény átvételére.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOK

7.1. A szerződő felek, hibás teljesítéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei az illetékes általánosan kötelező érvényű jogi előírásokkal vannak szabályozva.

7.2. Az eladó felel a vásárlónak az áru hibamentes beszállításáért. Az eladó felel a vásárlónak főleg azért, hogy az áru, az átvétele időpontjában:

7.2.2. megfelel azon célhoz, amelyre az eladó feltünteti, vagy amelyhez az ilyen jellegű áru általánosan felhasználásra kerül,

7.2.3. minőségben vagy kivitelben megfelel a szerződéses mintának vagy sablonnak, ha a minőség vagy kivitel a szerződéses minta vagy sablon alapján lett meghatározva,

7.2.4. megfelel a meghatározott mennyiségnek, méretnek vagy súlynak és

7.2.5. megfelel a jogi előírások követelményeinek.

7.3. Az üzleti feltételek 7.2 cikkelyében feltüntetett rendelkezések nincsenek alkalmazva az alacsonyabb áron kínált meghibásodott áruknál, amely alacsonyabb ár a adott meghibásodások miatt került meghatározásra, elhasználódott áruknál, amely elhasználódás az áru általános felhasználása által lett okozva, a használt áruk esetén a felhasználásnak vagy elhasználódásnak megfelelő olyan meghibásodásra, amellyel az áru már a vásárló általi átvételekor is rendelkezett, vagy az adott meghibásodás áru jellegéből adódik.

7.4. Ha a meghibásodás az átvételtől számolt hat hónapon belül jelenik meg, az áru már az átvételkor is hibásnak tekintett.

7.5. A hibás teljesítésből adódó jogokat, a vásárló az eladónál, az üzemi címén, ahol a reklamáció fogadása, az árult termékek kínálatával összhangban lehetséges, esetleg az eladó székhelyén, ill. vállalkozási helyén érvényesítheti. A reklamáció érvényesítési pillanatának azon pillanat tekintendő, amelyben az eladó átvette a vásárlótól a reklamált terméket.

7.6. A szerződő felek, eladó felelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit, az eladó reklamációs rendje szabályozhatja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vásárló, az áru tulajdonjogához, a teljes vételár megtérítésével jut hozzá.

8.2. Az eladó, nincs a vásárló felé semmilyen magatartási kódexel kötelezve.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. A tájékoztatási kötelezettséget igénylő Felhasználó személyes adatait érintő információk, amelyek a GDPR 13. pontjának a részeit képezik, a Személyes adatok védelmének az alapelveiben és a Cookies-ban kerülnek feltüntetésre, amelyek az Üzleti feltételek szerves részét képezik.

10. KERESKEDELMI TÁJÉKOZTATÁS KÜLDÉSE ÉS SÜTIK ELMENTÉSE

10.1. A vásárló egyetért az áruval, szolgáltatásokkal vagy az eladó vállalkozásával kapcsolatos információk küldésével a vásárló elektronikus postacímére, továbbá egyetért a kereskedelmi tájékoztatás küldésével a vásárló elektronikus postacímére.

10.2. A vásárló egyetért az un. sütik (cookies) elmentésével a számítógépére. Abban az esetben, ha a vásárlás megvalósítása és az eladó adásvételi szerződésből adódó kötelezettségeinek a teljesítése, lehetséges az un. „cookies” (sütik) számítógépre történő elmentése nélkül is, a vásárló az előző mondat alapján meghatározott jóváhagyását bármikor visszavonhatja.

11. KÉZBESÍTÉS

11.1. Az eladó és vásárló kapcsolatát érintő tájékoztatásnak, főleg az adásvételi szerződéstől való visszalépésnek, postai úton, ajánlott levél formájában kell kézbesítettnek lennie, ha az adásvételi szerződésben ez nincs másképp meghatározva. A tájékoztatás a másik szerződő fél illetékes kapcsolati címére van kézbesítve és kézbesítettnek, ill. hatályosnak a postai kézbesítés napján tekintett, kivéve a vásárló által küldött szerződéstől való visszalépést, amely csak abban az esetben érvényes, ha az erről szóló tájékoztatás, a vásárló által még a visszalépési határidőn belül elküldésre került.

11.2. Azon tájékoztatás is kézbesítettnek tekintett, amelynek az átvétele a címzett által elutasításra került, vagy amely nem lett az eltárolási időszak alatt átvéve, ill. amely nem kézbesíthető küldeményként érkezett vissza.

11.3. A szerződő felek, az általános kölcsönös levelezést elektronikus postai úton is kézbesíthetik, mégpedig a vásárló felhasználói fiókjában, ill. megrendelésében feltüntetett elektronikus postacímre vagy az eladó weboldalán feltüntetett elektronikus postacímre.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a szerződő felek megállapodnak, hogy az adott szerződéses kapcsolat a magyar jog által szabályozott. Ezzel nincsenek érintve a fogyasztó, általánosan kötelező érvényű jogi előírásokból adódó jogosultságai.

12.2. Ha az üzleti feltételek némely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, ill. érvénytelenné és hatálytalanná válik, ezek helyébe olyan rendelkezések lépnek, amelyek értelme az eredetihez a lehető legközelebb áll. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága által, nincs érintve a további rendelkezések érvényessége. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek változásai és kiegészítései, írásos formát igényelnek.

12.3. Az adásvételi szerződés, beleértve az üzleti feltételeket is, elektronikus formában az eladó által van archiválva és nem hozzáférhető.

12.4. Elektronikus postacím: info@3dchili.hu

12.5. Telefonos megrendelések: 📞 +36 061 445 2211