Telefonos megrendelések: hétfő-péntek: 8-16 óráig 061 445 2211

3D Chili

A személyes adatok védelmének és a Cookies alapelvei

Általános információk

A Nextpharm Sp. z o.o. sp. k. garantálja az adatok védelmét, beleértve a 3dchili.hu. weboldalt látogató felhasználók személyes adatait is. Az alábbiakban feltüntetett információk garanciát nyújtanak a személyes adatok védelmére és a megfelelő felhasználásukra.

Az „Adatvédelmi alapelvek” és a „Cookies” érthetősége és olvashatósága érdekében, a „Felhasználó” kifejezést „Ti” kifejezéssel, míg az „Kezelő” kifejezést „Mi” kifejezéssel pótoltuk.

Ezen kívül, a szövegben olyan címeket is talál, amelyek megkönnyítik azon információk kikeresését, amelyek iránt épp érdeklődik.

Ezen „Adatvédelmi alapelvek” és a „Cookies” a 3dchili.hu internetes oldalait és a Nextpharm Sp. z o.o. sp. k. társasághoz tartozó minden további internetes portált érintenek (a továbbiakban csak „oldal“ vagy „oldalak“).

Személyes adatok kezelője

A Nextpharm Sp. z o.o. sp. k. társaság, Poznan székhellyel, Chełmońskiego 8/4, 60–754 Poznaň címen, vezetve a Poznan város – Nowe Miasto a Wilda Kerületi Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: VIII, szám: KRS 0000738498, Adószám: PL7792492406, az Ön személyes adatainak a kezelője.

Kapcsolatba léphet velünk szintén e–mailen is, a következő e–mail címen: info@3dchili.hu

A személyes adatok védelmének az ellenőrzése

A személyes adatai biztonságának a növeléséről a személyes adatok védelmének a Kezelője gondoskodik, amely funkcióba Tomasz Gałczyński úr került kinevezésre, akivel kapcsolatba léphet e–mailen a info@3dchili.hu e–mail címen agy telefonon a +48 533 411 806, esetleg a +48 795 660 190 telefonszámokon.

Adatfeldolgozás

A személyes adatok megadása önkéntes, viszont, ha ki szeretné használni a szolgáltatásaink, ez a kölcsönös Megállapodás megkötéséhez és megvalósításához mindenképp szükséges. Ha ezt jogszabályok írják elő, igényelhetjük a számviteli és adózási szempontból elengedhetetlen további adatok megadását is. Ezen eseteken kívül a személyes adatok megadása önkéntes.

Információkhoz Önökről, különböző forrásokból jutunk:

Az Ön által megadott információk

A Megállapodás megfelelő megkötéséhez és a további megvalósításához, a következő személyes adatokat igényeljük:

Az 3D Chili esetén:

a) e–mail cím b) keresztnév c) vezetéknév d) kézbesítési cím (kizárólag tárgyi termék megrendelése esetén) f) telefonszám (kizárólag tárgyi termék megrendelése esetén)

Hírlevelek küldéséhez:

a) e–mail cím b) keresztnév (nem mindig).

Ha bármilyen okból nem tudja ezen személyes adatait megadni, nem tudunk Önnel megállapodást kötni, ezáltal nem tudja kihasználni a szolgáltatásainkat.

Ha ezt jogszabályok írják elő, igényelhetjük a további, a számviteli és adózási szempontból elengedhetetlen adatok megadását is. Ezen eseteken kívül, a személyes adatok megadása teljesen önkéntes.

Az esetleges megállapodás megkötéséhez és megvalósításához elengedhetetlen információkon kívül, szintén megadja a számunkra:

a) A kölcsönös levelezésből származó információkat: biztosítja számunkra az elektronikus kommunikáció során és a weboldalak kapcsolati nyomtatványaiból megszerzett információkat, de a hagyományos postai úton lefolytatott levelezés, fax, vagy egyéb nem elektronikus eszközökkel folytatott kommunikáció által megszerzett információkat is.

b) Információkat a kutatásokról és a felmérésekről: ha bármilyen a felmérésekben található kérdésekre válaszol és valamely személyes adatait, a válaszainak egy részeként adja át, ha nem névtelenül válaszolt.

c) Információk, amelyeket feltüntet a hozzászólásaiban: a személyes adatait megadhatja a weboldalon hozzáadott hozzászólás által, ill., ha egy nyilvános beszélgetésben vesz részt.

Automatikusan gyűjtött információk

Néhány információ automatikusan eltárolásra kerül a weboldalak felhasználásával úgy, ahogy az leírásra kerül a „Cookies” fájlokról szóló bekezdésben. Ezen információk egyebek között tartalmazzák:

a) a berendezés „internet protocol” (IP) címét, amelyről hozzáférést szerez a Platformhoz (néha megszerezhetőek általa információk a helyről vagy városról, amelyben a Platformot használja)

b) közvetlen a mi oldalunk megtekintése előtt meglátogatott weboldal címét

c) konkrét eljárásokat, webhelyátmeneteket, streamelést, összekapcsolást a facebook vagy Google+ fiókkal, hozzászólások vagy keresések közzétételét

d) minden keresett jelszót a webhely közegben

e) a weboldal látogatási idejét, gyakoriságát és hosszát

f) a keresője és operációs rendszere típusát

g) a berendezés típusát, amelyről csatlakozik a portálhoz, pl. hogy asztali számítógépet vagy okostelefont használ és berendezés azonosítót (ID).

h) Cookies és hasonlót technológia által összegyűjtött információkat, ahogy részletesen leírásra kerül „Cookies”–ról szóló bekezdésben is.

i) az e–mailes üzeneteket érintő információk, pl. hogy megnyitja őket, rájuk kattint vagy átküldi azokat.

Hogyan használjuk fel a személyes adatait

Az Ön személyes adatai, a következő célokra kerülnek feldolgozásra:

a) Szolgáltatásaink nyújtása az Ön számára, az Ön felhasználására; ezen adatfeldolgozás jogalapja, az adatfeldolgozás szükségessége a kölcsönös megállapodás megkötéséhez és a további megvalósítása.

b) Tevékenységünk irányítása és fejlesztése, amely alatt mindenekelőtt az adminisztráció, a weboldal hatékony használata, az ajánlataink javítása, az esetleges anyagi és egyéb visszaélések megállapítása és megelőzése értendő; ezen feldolgozás jogalapja a jogosult érdekünk lesz.

c) Megosztott tartalom perszonifikációja, amely alatt az ajánlatok és reklámok testreszabása értendő, amelyek az oldalakon jelennek meg és amelyek e–mailben kerülnek elküldésre – ebben az esetben, a konkrét helyzettől függően ezen feldolgozás jogalapja az Ön jóváhagyása vagy a mi jogosult érdekünk lesz.

d) Kapcsolat Önnel és a kölcsönös kommunikáció, amely alatt az Ön kérdéseire és hozzászólásaira stb. adott válaszok értendőek – ebben az esetben, a konkrét helyzettől függően ezen feldolgozás jogalapja az Ön jóváhagyása vagy a mi jogosult érdekünk lesz.

e) Viták rendezése, panaszok vagy igények elemzése, amely alatt a reklamációk vagy jogi viták megoldása értendő és amelyben Ön és mi szerepelünk – ebben az esetben, a konkrét helyzettől függően ezen feldolgozás jogalapja az Ön jóváhagyása vagy a mi jogosult érdekünk lesz.

f) A törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítése, például adótörvény – ebben az esetben ezen feldolgozás jogalapja azon tényállás lesz, mely szerint ez elengedhetetlen minden, minket terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez.

Az Önök személyes adatainak a megosztása

A személyes adataikat megoszthatjuk és valószínűleg megosztjuk:

a) a munkavállalóinkkal

b) személyekkel, amelyekkel polgárjogi szerződések alapján működünk együtt

c) postai és futár–szolgáltatások beszállítóival

d) elektronikus pénzügyi szolgáltatások beszállítóival

e) az információs és hálózati infrastruktúránkat biztosító beszállítókkal

f) az oldal üzemeltetéséhez felhasznált technológiák beszállítóival

g) számviteli és adminisztratív szolgáltatások beszállítóival

h) egyéb alanyokkal, ha ez mindenképp szükséges a személyes adatok feldolgozásának a céljaihoz.

A személyes adatait ezen körülmények között is megoszthatjuk:

a) ha egy törvény vagy közhatóság elrendeli, hogy az adott személyes adatok átnyújtása kötelező, ill. az igazságszolgáltatás teljesítésének a céljaihoz igényelt;

b) abban az esetben, ha szükséges a személyes adatok megosztása ahhoz, hogy meghatározzuk, gyakoroljuk és megvédjük a jogainkat (ami magába foglalja a személyes adatok más alanyokkal történő megosztását, a csalások korlátozása érdekében);

c) a vállalkozás szerkezetátalakítása, tulajdonjogának (vagy egy részének) az eladása vagy az átruházása, például a felvásárlással és egyesüléssel kapcsolatban.

Minden alkalommal a személyes adatainak a lehető legkisseb tartománya kerül közzétételre, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozás céljának és szintén a kötelezettségeink teljesítését.

Az Ön jogai

Ön jogosult:

a) hozzáférni a személyes adatai tartalmához
b) a személyes adatai módosításához c) a személyes adatai törléséhez d) a személyes adatok feldolgozásának a korlátozásához e) adatátvitelhez f) jóváhagyás visszavonásához (ha a feldolgozás ezen alapszik), bármikor a feldolgozás jogszerűségének a befolyásolása nélkül, amelyre a jóváhagyás alapján, még a visszavonása előtt került sor.

Szintén jogosult kifogást emelni a személyes adatai feldolgozásával szemben, amikor a feldolgozásuk alapja a mi jogos érdekünk. Ez főleg a direkt marketinget érinti.

A saját jogai érvényesítéséhez, lépjen kapcsolatba a Személyes adatok kezelőjével.

Joga van a panasz benyújtásához a felügyelőszervnél, főleg az általános tartózkodási helye vagy munkahelye tagállamában, vagy azon a helyen, ahol az esetleges jogsértésre sor került, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatai feldolgozása sérti a törvényt. Az alábbi hivatkozáson rendelkezésre áll a felügyelő szervek listája

Nemzetközi adatátvitel

A személyes adatok átvihetőek és tárolhatóak az Európai Gazdasági Térségen kívül meghatározott helyen (a továbbiakban csak „EGT”). Feldolgozásra kerülhetnek az EGT–n kívül működő alanyok által is, akik nekünk vagy az egyik alvállalkozónk számára dolgoznak. Ebben az esetben biztosítjuk a magánjogai tiszteletben tartását.

Ezekben az esetekben az adatátvitel egy harmadik országba a következők szerint történik:

a) az Európai Bizottság döntése alapján, amelyben feltüntetésre kerül a védelem megfelelő szintje, azaz a Bizottság (EU) 2016/1250 sz. végrehajtási határozata alapján 2016. július 12. napjáról, amely rendelkezésre áll a következő hivatkozás alatt

b) vagy ha ezen tekintetben nem lett az Európai Bizottság által a védelem megfelelő szintje elfogadva, az adatok megfelelően védelmezve lesznek a standard védzáradékok által, feltüntetve a Bizottság döntésében, 2010. február 5. napjáról, a harmadik országban letelepedett adatkezelő számára történő adatátvitelre vonatkozó szabványos szerződéses rendelkezésekről, az Európai Parlament és Tanács 95/46/EK irányelve alapján, amely a következő hivatkozáson érhető el

Igényelheti a harmadik félnek átnyújtott személyes adatai másolatát is. Ebben az esetben, forduljon a Személyes adatok kezelőjéhez.

A személyes adatok megőrzési ideje

Az Ön személyes adatait a kölcsönös megállapodás időtartamáig őrizzük meg, valamint a lejárta után a következő célokra:

a) reklamációk kezelése a szerződés teljesítésével kapcsolatban, b) a jogi, főleg számviteli és adózási előírásokból adódó kötelezettségek teljesítése c) csalások és visszaélések megelőzése, d) statisztika és archiválás, e) maximálisan 10 évig a szerződés megszűnésétől.

A jogos érdekeink alapján feldolgozott személyes adatok, megőrzésre kerülnek a szerződés teljes időtartama alatt, vagy a „cookies” fájlok aktivitásának a befejezési időszakáig vagy amíg nem emel kifogást a személyes adatai feldolgozásával szemben, az alapján melyik eshetőségre kerül hamarabb sor.

Az Ön jóváhagyása által feldolgozott személyes adatok, a jóváhagyás megadása után terjedő három évig kerülnek feldolgozásra vagy a jóváhagyás visszavonásáig, attól függően, hogy melyik lehetőségre kerül hamarabb sor.

Kiskorúak

A weboldalaink nincsenek a gyermekek számára meghatározva. A 18 éves kornál fiatalabb személyek, nem használhatják ezen weboldalakat. Nem gyűjthetünk semmilyen személyes adatokat a 18 éves kornál fiatalabb személyekről és nem tesszük lehetővé a számukra a hozzáférést a weboldalainkhoz. Ha megállapításra kerül, hogy 18 éves kornál fiatalabb személyek adatait gyűjtjük, az adatok azonnal eltávolításra kerülnek. Ha van oka feltételezni, hogy ilyen személyes adatokat gyűjtöttünk össze, lépjen kapcsolatba közvetlen a Személyes adatok kezelőjével.

Cookies

Az oldalaink egyszerűbb felhasználása érdekében un. „cookies fájlokat” használunk. A „Cookies” kis szöveges fájlok, amelyeket a weboldal, a felhasználó merevlemezén vagy böngészőjében ment el. A „Cookies” gyakran tartalmazza a weboldal nevét, ahonnan származik, a „cookies” élttartamát (azaz a létezésük idejét), esetleg a böngésző azonosításához generált egyedi számot, amelyből a weboldallal fennálló kapcsolat következik.

Miért használjuk a cookies fájlokat?

A „Cookies” fájlokat a következő célokra használjuk:

a) hogy biztosítsuk a hozzáférést a szolgáltatásokhoz, amelyet a weboldalainkon keres, b) hogy fejlesszük a weboldalunk és a szolgáltatásaink, c) biztosítsuk a weboldalaink biztonságát, d) a szolgáltatásaink jobb bemutatásához a marketingtevékenységeink keretin belül, névtelen és álnéven szereplő adatok felhasználása mellett, e) és ha utólagosan jóváhagyta, az ajánlatok és a weboldal tartalmak perszonalizálásának a céljával, főleg a remarketing által.

A kritériumok alapján, a „cookies” különböző típusokra osztható

Tekintettel az időre, azaz, hogy milyen hosszan kerülnek elhelyezésre a végberendezésében, a következő típusú „cookies” fájlokat különböztetünk meg:

a) rövidtávú – a telekommunikációs berendezésében kerülnek elmentésre, pl. mobilban, notebookban, táblagépben, viszont kizárólag olyan hosszan, amíg a weboldalainkon tartózkodik; a böngésző kikapcsolása vagy kijelentkezés után, törölve lesznek az oldalról;

b) hosszútávú – a telekommunikációs berendezésében kerülnek elmentésre, pl. mobilban, notebookban, táblagépben, viszont kizárólag egy meghatározott ideig, vagy amíg maga el nem távolítja azokat.

Tekintettel az eredetükre megkülönböztethetjük a következő típusú „cookies” fájlokat:

Az első oldal „Cookies” fájlja (first party cookies) – közvetlen általunk elhelyezett „cookies”, az internetes oldal áttekintésekor.

A harmadik oldal „Cookies” fájlja (third–party cookies) – a weboldalaink használatánál, hozzájuthat „cookies” fájlokhoz olyan alanyoktól, amelyekkel együttműködünk és amelyek a nevünkben nyújtanak szolgáltatásokat.

Tekintettel a szolgáltatás megvalósításának a szükségességére a következő típusú „cookies” fájlokat különböztetünk meg:

Szükséges – ezen fájlok abszolút elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez vagy funkcionalitásához, amelyet fel szeretne használni.

Teljesítmény – lehetővé teszik az elemzést, hogy milyen módon használja a weboldalakat, pl. milyen hivatkozásokra kattint, vagy a böngésző milyen beállításait használja.

Funkcionális – lehetővé teszik a reklámtevékenységünk hatékonyságának a jobb megítélését. Ezen „cookies” fájlok a partnereinktől származnak, amelyek szolgáltatásait a weboldal látogatottság és reklám–hatékonyság elemzésére és megfigyelésére használjuk. Nem adjuk át a személyes adatait ezen szolgáltatások beszállítói számára, azon adatok kivételével, amelyek közvetlen a funkcionális „cookies” fájlokon keresztül kerülnek összegyűjtésre. Mindig tartsa észben, hogy ezen módszerrel összegyűjtött adatok, összekapcsolhatóak a más módon, ezen szolgáltatások beszállítói által összegyűjtött adatokkal. A személyes adatok ilyen külső feldolgozása, a partnereink adatvédelmi alapelvei alá esik.

Az alábbiakban megtalálhatja azon „cookies” fájlok leírását, amelyet a mi weboldalaink használnak, valamint azt is hogyan kapcsolhatja ki őket.

Mi „cookies” fájljaink (szükséges cookies)

Ezen „cookies” fájlok szorosan összekapcsolódnak a weboldal tevékenységeivel és lehetővé teszik az oldal megfelelő megjelenítését, bejelentkezést vagy szintén az áru kosárba helyezését.

Opt–out: Beállíthatja a böngészőt úgy, hogy ne kerüljenek felhasználásra semmilyen „cookies” fájlok”. A „cookies” felhasználásának a leállítása, negatív hatással lehet a weboldal működésére és funkcionalitására.

Google Analytics (teljesítmény cookies)

A weboldalunk Google Analytics szolgáltatásokat használ, amely a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) társaság által van nyújtva. A Google elemezni fogja, hogyan használja a weboldalt, ami lehetővé teszi a számunkra a weboldal javítását. A Google társaság által, az internetes oldalak használatával kapcsolatban összegyűjtött információk (pl. látogatott aloldalak, nyelvi beállítások, felhasznált operációs rendszerek) elküldésre kerülnek a Google társaság szervereire, amelyek az Egyesült államokban találhatóak, ahol eltárolásra kerülnek és elemezve lesznek. Az adott eredményekhez névtelenül férhetünk hozzá. Az összegyűjtött adatok, ezen folyamaton belül nem lesznek összekapcsolva az Ön teljes IP címével. Aktiváltuk az IP cím, Google által kínált névtelenítési funkcióját, amely eltávolítja a cím utolsó 8 számát (IPv4 típus) vagy az utolsó 80 bitet (IPv6 típus) az Ön IP címéből. Ezen kívül a Google, az EU és USA között megkötött, bizalmasság védelméről szóló szerződés alapján (EU–US Privacy Shield) egy tanúsított szervezet, ami garantálja a személyes adatok védelmi szintjének a megőrzését, az adatfeldolgozás keretein belül a Google társaság által az Egyesült Államokban. A kiegészítő információk a Google Analytics szolgáltatásról a Google Analytics Terms of Use (a szolgáltatás felhasználási feltételei), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (a személyes –és magánadatok védelmének az alapelvei) és a Google Privacy Policy (Személyes adatok védelme) oldalakon érhetőek el.

Opt–out: Lehúzhatja és telepítheti a böngészőben a Google Analytics „cookies” kikapcsolását lehetővé tévő plugint. Az adott plugin a következő hivatkozáson érhető el.

Google AdWords (funkcionális cookies)

A weboldalaink Google AdWords –ot használnak a termékeink és szolgáltatásaink interneten történő reklámozásának a céljával. Az Adwords reklámokat jelenít meg az Ön által látogatott további oldalakon, az alapján, hogy milyen weboldalakat látogatott meg. Ezen célból kerülnek felhasználásra a „cookies” fájlok, amelyek a berendezésén kerülnek elhelyezésre. Ezen „cookies” fájlok semmilyen módon NEM TESZIK LEHETŐVÉ A SZÁMUNKRA AZ ÖN AZONOSÍTÁSÁT, VAGY HOZZÁFÉRÉST AZ ÖN BERENDEZÉSEIHEZ.

További információkért, a Google személyes adatvédelméről, kattintson ide.

Opt–out: Ezen „cookies” fájlok használatának az elutasításáért, kattintson a Google’s Ads Settings hivatkozásra és az utasításokkal összhangan járjon el.

Hotjar (teljesítmény cookies)

A weboldalaink, a szükségleteik jobb megértésének és a kínált szolgáltatásaink optimalizálásának a céljából, a Hotjar Ltd. társaság által kínált Hotjar szolgáltatást használnak. Ezen szolgáltatáson keresztül elemezhetjük az időt, amit az egyes oldalakon töltött, megismerjük, hogy milyen hivatkozásokat használt, milyen tevékenységeket végzett az adott oldalon és mi az, amit kedvelt, ami pedig lehetővé teszi a kínált szolgáltatásaink fejlesztését, összhangban az Ön igényeivel. A Hotjar, „cookies” fájlokat és egyéb technológiát használ, amely lehetővé teszi az adatgyűjtést a viselkedéséről és a berendezésekről, főleg a berendezések IP címéről (a feljegyzés és összegyűjtés kizárólag névtelen formában történik), képernyő felbontás nagyságáról, berendezés típusáról (berendezés azonosítószáma), a böngészőről, az Ön földrajzi helyzetéről (korlátozva az adott ország feltüntetésére), a preferált nyelvről, amelyben az adott internetes oldal megjelenítésre kerül. A Hotjar, egy pszeudoanonim profilban gyűjti össze ezeket az információkat. Viszont sem a Hotjar, sem mi, sose használjuk ezeket az adatokat az Ön azonosításának a céljával vagy kombinálva, más Önről megszerzett adatokkal. További információkat ezen szolgáltatásról a Terms of Service and Privacy Policy részben találhat.

Opt–out: Ezen „cookies” fájlok használatának az elutasításáért, kattintson a Opt–out hivatkozásra és az utasításokkal összhangan járjon el.

Google DoubleClick (funkcionális cookies)

A weboldalaink használják a Google DoubleClick szolgáltatást – „cookies” fájlok, amelyek lehetővé teszik annak az ellenőrzését, hogy milyen gyakran van az adott reklám megjelenítve a böngészőben, milyen hosszú ideig tart a megjelenítése és mennyi ideig kell a reklámnak megjelennie a böngészőben. Ez alapján tudjuk értékleni a reklámjainkat.

Opt–out: Ezen „cookies” fájlok használatának az elutasítása érdekében, kattintson a Google’s Ads Settings hivatkozásra és az utasításokkal összhangan járjon el.

Vimeo (teljesítmény cookies)

Az oldalaink a Vimeo Inc. társaság által kínált Vimeo szolgáltatást használják, amely lehetővé teszi a számunkra a videófelvételek közzétételét a weboldalainkon. További információkért ismerkedjen meg ezen szolgáltatás Cookie Policy and Privacy részével.

Opt–out: Ezen „cookies” fájlok használatának az elutasításáért, kattintson a Opt–out hivatkozásra.

Facebook Pixel

Az oldalaink használják a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) társaság által nyújtott Facebook Pixel szolgáltatást. A szolgáltatás lehetővé teszi számunkra megfigyelni a viselkedését azután, ahogy meglátja vagy rákattint a Facebookon látható reklámra. Ezen szolgáltatás úgy lett megtervezve, hogy lehetővé tegye a Facebook reklámok hatásainak az értékelését, a statisztika és piackutatás céljából, valamint, hogy segítsen a jövőbeli reklámjaink javításában. Az adatok ilyen jellegű gyűjtése névtelenül történik és nem teszi lehetővé a személyazonosságának a megállapítását. Az adatai viszont a Facebook által is összegyűjtésre és feldolgozásra kerülnek, amelyek kapcsolatban állhatnak a facebook profiljával, majd a továbbiakban felhasználásra kerülhetnek a Facebook saját reklámtevékenységei során, összhangban a Facebook „Személyes adatok feldolgozásának az alapelvei” részben feltüntetett feltételekkel, amelyek itt érhetőek el. A Facebook Pixellel kapcsolatban a berendezésén „cookies” fájlok kerülhetnek elmentésre.

Opt–out: A Facebook Pixel kikapcsolásához kattintson az [Opt–out]((https://www.3dchili.hu/block–cookies) hivatkozásra.

A teljes információk elérhetőek a program (internetes böngésző) beállításaiban. Részletek a különböző internetes böngészőket használó személyek számára:

Internet Explorel Mozilla Firefox Chrome Opera

A „cookies” fájlok kikapcsolásához a mobil berendezéseken, a telepített operációs rendszer alapján, kattintson a megfelelő, alábbiakban feltüntetett hivatkozásra és a feltüntetett utasítások alapján járjon el:

Android iOS BlackBerry Windows Phone

Szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy a „cookies” fájlok vagy egyéb hasonló technológia használatának a korlátozása és kikapcsolása hatással lehet néhány, a weboldalakon elérhető funkcionalitásra.

Kiegészítő információk

Kiegészítő információkat a „cookies” fájlok és egyéb technológiák témájára, a „Súgó az internetes böngésző menüjében” szekcióban találhat.

További Információkért, közvetlen hozzánk vagy az Adatvédelmi kezelőnkhöz fordulhat.

Személyes adatok védelmének és a Cookies alapelvei” módosításai

Fenntartjuk a jogot ezen „Személyes adatok védelmének és a Cookies alapelvei” dokumentum frissítésére és változtatására. Minden változtatásról haladéktalanul tájékoztatjuk az internetes oldal felhasználóit. Ha a változtatások bevezetése után, tovább használja a weboldalainkat, elfogadja a személyes adatok megváltoztatott alapelveit. Ha a változások jelentősek, kivitelezhetünk egy jelentősebb tájékoztatást vagy jóváhagyást igényelhetünk, összhangban a jogi előírásokkal.

Ezen „Személyes adatok védelmének és a Cookies alapelvei” dokumentum hatályba lépése: 2018.05.24. napja.